CLV یا ارزش دوره عمر مشتری چیست

ارزش دوره عمر مشتری یا clv چیست

ارزش دوره عمر مشتری یا clv ( customer lifetime value ( چیست ارزش دوره عمر مشتری یا clv یکی از مهمترین ابزار ها در جهت رسیدن به مدیریت ارتباط با مشتری سود…

بیشتر بخوانید »