مدیریت والدین بررایانه بخش اول ویندوز7

مدیریت والدین بر رایانه بخش اول ویندوز ۷

مدیریت والدین بر رایانه بخش اول ویندوز ۷   بااین برنامه اموزشی شما میتوانید برسیستم فرزندتان مدیریت کنید ورایانه فرزندتان تحت نظارت شمامیباشد وفرزند خودرا برای استفاده صحیح ازرایانه آموزش…

بیشتر بخوانید »