خاموش شدن سیستم در ۶۰ ثانیه و مقابله آسان با آن

خاموش شدن سیستم (ویندوز) در ۶۰ ثانیه و مقابله آسان با آن خاموش شدن ناگهانی ویندوز و فرصت ۶۰ ثانیه ای آن شاید اتفاقی باشد که همه ما را تا…

بیشتر بخوانید »