محدود کردن دسترسی به اینترنت توسط ایست اسمارت ۷

محدود کردن دسترسی به اینترنت توسط ایست اسمارت ۷ محدود کردن دسترسی به اینترنت زمانی اهمیت پیدا میکند که شما میخواهید با کامپیوتر شخصیتان که برای مدت کوتاهی دست فردی…

بیشتر بخوانید »