حمید سپیدنام

حمید سپیدنام ،نخستین مستر تیستر ایرانی

حمید سپیدنام ،نخستین مستر تیستر ایرانی حمید سپیدنام متولد بهمن ماه سال ۱۳۵۶ در شهر منچستر انگلستان می باشد و مالک برند مستر تیستر و مدیر عامل شرکت کاسپید در…

بیشتر بخوانید »