ام تی پراسی های فعال در سال ۹۹

شما ابتدا لازم است آموزش زیر را ببینید :

و سپس طبق راهنمای فوق از ام تی پراکسی های زیر استفاده کنید

hostname=irancell.iroproxy.site

port=443

secret=ee000000000000000000000000000000006d61696c2e676f6f676c652e636f6d

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

hostname=new.mtfastest.live

port=443

secret=ee79a34e16d77bee23cf3a416d0220d071736f72656e612e636c6f7564

هر دوی این پراکسی ها رو با هم فعال کنید

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

درباره نویسنده: عصر اطلاعات