مدیریت والدین بر رایانه بخش اول ویندوز ۷

مدیریت والدین بررایانه بخش اول ویندوز7

مدیریت والدین بر رایانه بخش اول ویندوز ۷

مدیریت والدین بررایانه بخش اول ویندوز7

 

بااین برنامه اموزشی شما میتوانید برسیستم فرزندتان مدیریت کنید ورایانه فرزندتان تحت نظارت شمامیباشد وفرزند خودرا برای استفاده صحیح ازرایانه آموزش دهید.

بااین کلیپ آموزشی فرزندان خود رادر راستای علم وپیشرفت همیاری کنید

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

درباره نویسنده: عصر اطلاعات