عکس های انگیزشی فوق العاده

عکس های انگیزشی

عکس های انگیزشی فوق العاده

عکس های انگیزشی

شرم آور ترین اتفاق زندگی این است که ببینیم کسی دارد کاری را انجام میدهد که ما یک عمر می گفتیم غیرممکن است.(حمید کوثری)

این بار وب سایت عصر اطلاعات سراغ جملات و تصاویر روحیه بخش و انگیزشی رفته تا حال و هوای شما حسابی سر جاش بیاد و یه چندتایی هم لغت زبان یاد بگیرید.

عکس های انگیزشی

⁣⁣به طبیعت عمیق نگاه کنید و بعد از آن شما همه چیز را بهتر درک خواهید کرد ( آلبرت انیشتین )

 

تصاویر انگیزشی

⁣خیلی سخته که یک کتاب را از روی کامپیوتر خواند.

 

انگیزشی

میزان هوش به توانایی تغییر کردن سنجیده می شود ( آلبرت انیشتین )

 

انگیزشی

⁣قانونی بساز که هرگز کتابی رو به کودکی ندهید که شما خودتان نمیخوانید.

 

انگیزشی

⁣اگه شما کتابخانه و باغ داشته باشید شما هر آن چه که نیاز داشته باشید را دارید.

 

انگیزشی

برگ‌های سبز با رگبرگ‌های سفید، باعث میوه دادن درخت می‌شوند و برگ‌های سفید با رگبرگ‌های سیاه، باعث ثمر دادن مغزها

 

انگیزشی

یه روزهایى حس میکنم میخوام جا بزنم،
اما بعد یادم میاد کلى آدم هست که
باید بهشون ثابت کنم در موردم اشتباه
میکردن.

 

این تصاویر و جملات برگرفته شده از کانال انتشارات جنگل می باشد.

 

 

 

 

 

 

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

درباره نویسنده: عصر اطلاعات