check disk چیست و چه تاثری در بهبود کارکرد هارد دارد

check disk check disk چیست و چه تاثری در بهبود کارکرد هارد دارد check disk که در ابتدای اجرای ویندوز در صورت معیوب بودن هارد دیسک خود به خود اجرا میشود تاثیر بسزایی در رفع عیب و بدسکتور های هارد دیسک دارد.