ریست کارخانه ای ویندوز 7 و 8 (factory reset)

ریست کارخانه ای ویندوز ۷ و ۸ (factory reset)

ریست کارخانه ای ویندوز ۷ و ۸ (factory reset) بعضی وقت ها به خاطر ویروس و ویروسی شدن سیستم اتفاق می افتد که سیستم و ویندوز شما درست کار نمیکند…

بیشتر بخوانید »