ایزدخواه مجموعه تمامی کلیپ ها در یک فایل ۲۶ مگی

تمامی کلیپ های استاد ابوالحسن ایزدخواه در یک فایل استاد ابوالحسن ایزدخواه را که شاید بشناسید جزو افراد موفقی هستند که توانسته اند جوان های بسایری را به سمت مسجد و اسلام جذب و دعوت کنند. یکی از ویژگی های ایشان که من خودم دیده ام این است که رشته کلام از دستشان خارج نمی شود.